Wierzbowe konstrukcje

Wierzbowe konstrukcje

Oryginalnym dopełnieniem kształtowanych krajobrazów, a także alternatywą dla gotowych elementów małej architektury są wierzbowe konstrukcje. Istotną częścią naszej oferty jest projektowanie i realizacja zindywidualizowanych obiektów z wierzb czyli żywa architektura, czy z języka niemieckiego Baubotanik. Proponowane przez nas konstrukcje mogą funkcjonować m.in. jako:

  • elementy naturalnych placów zabaw,
  • obiekty eko-edukacyjne,
  • żywe altany zapewniające schronienie przed słońcem, wiatrem i hałasem.

Tworzymy niezależne wierzbowe obiekty jak i hybrydy drzew z elementami architektonicznymi. Możliwe jest więc np. wzbogacenie wierzbowego szałasu o drewniany podest, co umożliwia szersze jego wykorzystanie; lub stworzenie roślinnej ściany budynku poprawiającej panujący w nim mikroklimat.

Żywe konstrukcje powstają w wieloletnim procesie, na który składają się dwa etapy: projektowanie i sadzenie początkowej formy otwartej obiektu oraz kreowanie jej dalszego rozwoju poprzez łączenie zabiegów pielęgnacyjnych z działaniem sił natury. Przewidziana w projekcie koncentracja żywokołów pochodzących z jednej rośliny matecznej docelowo umożliwia rozwinięcie się organizmu funkcjonującego jak jedno dojrzałe drzewo. Proces komunikacji drzew jest widoczny już od początkowych faz rozwoju konstrukcji za sprawą reakcji fototropicznej, w wyniku której poszczególne elementy wykształcają wspólną koronę.

Wiele żywokołów symulujących jedno „drzewo”

Ze względu na edukacyjny i integracyjny efekt często wybieraną formułą budowania elementów żywej architektury są warsztaty.
Do tej pory realizowaliśmy projekty m.in.:

  • w ogrodach prywatnych,
  • w ogrodach przedszkolnych,
  • w ogrodach społecznych,
  • na terenach instytucji kulturalnych i naukowych.

Z uwagi na pełnione funkcje środowiskowe, w tym oczyszczanie powietrza, ujemny bilans węglowy, sprzyjanie retencji wody deszczowej i stanowienie pożytku dla owadów; opisywane zjawisko wpisuje się w szerszy  kontekst adaptacji miast do zmian klimatu gdzie duży nacisk kładziony jest na rozwiązania oparte na przyrodzie (Nature Based Solutions). Struktury z wierzby mogą być z powodzeniem traktowane jako element błękitno-zielonej infrastruktury i wzbogacać zagospodarowanie terenów retencyjnych, obszarów zalewowych i podmokłych.