Publikacje

ogrody Oles
Dzicz w mieście - sprzężenie zwrotne urbanizacji
ogrody Oles
Ogrody aktywizujące społeczności
ogrody Oles
Ogrody społeczne w odpowiedzi na współczesne problemy miast
ogrody Oles
Projektowanie przestrzeni miejskiej w oparciu o zagadnienia psychologii środowiskowej
ogrody Oles
Ogród społeczny jako forma zagospodarowania terenów zieleni miejskiej