Zielone dachy

Zielone dachy

Na słonecznym pastwisku

Nad wodą

W ogrodzie

nad tarasem (tuż po realizacji)