O nas

Od 2012 roku tworzymy tereny zieleni, obiekty zielono-błękitnej architektury, prowadzimy działania edukacyjne i stale poszukujemy nowych wyzwań oraz rozwiązań opartych na przyrodzie.

Do zadań podchodzimy interdyscyplinarne. Cenimy funkcjonalność oraz estetykę zwracając szczególną uwagę na aspekty przyrodnicze takie jak m.in. bioróżnorodność oraz retencja wód deszczowych. Tworzone przez nas projekty nawiązują do naturalnych siedlisk i warunków otoczenia. Ważna jest dla nas dynamika projektowanego krajobrazu – dojrzewanie na przestrzeni lat oraz sezonowa zmienność kompozycji. Poprzez dobór odpornych gatunków roślin, ukształtowanie terenu i zagospodarowanie wód opadowych minimalizujemy potrzeby pielęgnacyjne założeń.

Agnieszka Antonowicz

Łukasz Antonowicz

Architektka krajobrazu, doktor nauk rolniczych i ogrodniczych, edukatorka ekologiczna. Współzałożycielka i animatorka ogrodu społecznego ‘Kolektyw Kąpielisko’, członkini stowarzyszenia. Aktywistka związana z ochroną poznańskich terenów zieleni, twórczyni strony Stop Betonowym Parkom, przedstawicielka stowarzyszenia Koalicja ZaZieleń Poznań, wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Popularyzatorka idei ogrodnictwa miejskiego, naturalnych placów zabaw, bioróżnorodności terenów zurbanizowanych i retencji wód deszczowych.

Architekt krajobrazu, grafik. Od ukończenia studiów prowadzi autorską działalność projektową i wykonawczą w zakresie architektury krajobrazu. Realizował zajęcia z zakresu ogrodnictwa w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Gzowskiego w Opolu. Koordynator „Warsztatów tworzywa naturalnego” podczas festiwalu Outer Spaces, „Wierzbowych Warsztatów” w przystani portowej Stowarzyszenia Kod Krowa w Cigacicach oraz „Akcji Wikliniarskiej” podczas trzeciej edycji Rzeki Żywej. Członek Fundacji Zielona Barć Olesno oraz Stowarzyszenia Kolektyw Kąpielisko. Interesuje się naturalnym budownictwem, zagospodarowaniem wód deszczowych, pszczelarstwem oraz ekologiczną uprawą roślin.