Ogrody i tereny zieleni

Ogrody i tereny zieleni

Zlecenia, których się podejmujemy to, zarówno projekty całościowe danego obiektu, jak i mniejsze fragmenty ogrodu czy poszczególne elementy np. oczko wodne, rabata, taras. Wykonujemy nie tylko projekty nowych przestrzeni ale także zajmujemy się renowacją istniejących założeń czy kompozycji roślinnych.

W zakres naszych usług wchodzi:

 • Inwentaryzacja dendrologiczna i budowlana
 • Analiza warunków siedliskowych
  (analiza nasłonecznienia, warunków wodno-glebowych itp.)
 • Koncepcja projektowa (rzuty z góry, widoki, wizualizacje)
 • Dobór odpowiednich gatunków roślin (wykaz gatunków i zestawienia)
 • Dobór materiałów i elementów małej architektury
 • Kosztorys
 • Selekcja materiału szkółkarskiego
 • Nadzór wykonawczy
 • Operat pielęgnacyjny

przykładowe wizualizacje

Proponujemy realizację projektu w trzech etapach:

 1. Wizyta u zleceniodawcy
  Zapoznanie się z obiektem zlecenia. Omówienie założeń i oczekiwań klienta. Inwentaryzacja terenu.
 2. Konsultacja koncepcji projektowej
  Omówienie układu funkcjonalnego ogrodu, elementów utwardzonych, powierzchni rabat, trawników, stref wysokości roślin.
 3. Projekt wykonawczy
  Przygotowanie projektu z wymiarowaniem.
  Opracowanie planu rozmieszczenia nasadzeń, listy gatunków i odmian z liczbą projektowanych roślin, zestawień proponowanych gatunków.
  Rozplanowanie instalacji oraz detali architektonicznych takich jak: obiekty małej architektury, rozprowadzenie wody deszczowej, nawadnianie, oświetlenie, wykończenie rabat.
  Opracowanie kosztorys zawierającego wykazy roślin, materiałów oraz usług.
  * Przygotowanie operatu pielęgnacyjnego ogrodu na życzenie klienta.

Przykładowe Zestawienia proponowanych gatunków roślin